Beyond the Mask : หน้ากากแห่งแค้น(2015) ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี
, , ,

Beyond the Mask : หน้ากากแห่งแค้น(2015)

0

เรื่องย่อ : ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ
เรื่องย่อ : ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ

Be the first to review “Beyond the Mask : หน้ากากแห่งแค้น(2015)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.